2810-vi.htm

Thông tin liên quan

Cung cấp các dịch vụ khác

Ngoài những dịch vụ lớn chúng tôi đã nêu trên , công ty cũng đáp ứng đầy đủ mọi yêu tố để hình thành nền tảng olnine như tên miền , hosting , server , vps Các dịch vụ code các ứng dụng theo yêu cầu trên các nền tảng ngôn ngữ khác nhau.

Cung cấp các dịch vụ quản lý fanpage, quản lý website, các dịch vụ bảo hành bảo trì hệ thống. Tư vấn các kế hoạch phát triển hệ thống online. 

Tối ưu công cụ tìm kiếm

Khi sở hữu website bạn cần chú ý tới các công cụ tìm kiếm và mong muốn đạt được nhiều người biết tới trên online. Việc tối ưu và xây dựng hệ thống tìm kiếm keyword trên các nền tảng tìm kiếm là việc cần thiết để gia tăng doanh số cũng như thương hiệu của mình.

Digital Marketing

Với việc chạy đua đưa thương hiệu và hình ảnh của khách hàng tới những người có nhu cầu . Việc xây dựng hệ thống phải đi đôi với việc đẩy mạnh thông tin tìm kiếm lên các bộ máy lớn như google , facebook ....! Dịch vụ của chúng tôi sẽ tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm và đưa thương hiệu tới người tiêu dùng

Thiết kế ứng dụng Mobile

Ứng dụng Mobile đang là xu hướng tất yếu trong việc kinh doanh . Chính vì vậy đồng hành với việc xây dựng website bước tiếp theo khi khách hàng phát triển có thể xây dựng một ứng dụng Mobile để nhằm tối ưu hóa doanh thu và chăm sóc tiện lợi cho khách hàng!

Thiết kế website trọn gói

Không phải là những mấu website có sắn . Chúng tôi nhận thiết kế các website theo ý tưởng xây dựng từ mong muốn của khách hàng . Nhằm nổi bật lên sự riêng biệt trong từng lĩnh vực kinh doanh của khách hàng!

Hãy bắt đầu ngay bây giờ?

Đăng ký tư vấn miễn phí về lộ trình
phát triển website và giải pháp online.